Başkan’ın Mesajı

“Sigara sağlığa zararlıdır” söylemi, topluma mal olmuş bir slogandır. Ancak, bu sloganın doğruyu ne ölçüde yansıttığı sorgulandığında, sigaranın gerçek etkilerini maskelemek ve sigarayı masum göstermek amacı ile uydurulan bir slogan olduğu anlaşılacaktır. Çünkü, her yıl, sadece ülkemizde 115 bin, dünyada ise 5,5 milyon insan sigaradan dolayı erken yaşta hayata veda etmektedir. Yani her 6 saniyede, 1 kişi, sigara kurbanı olmaktadır.

Kıt kanaat kaynaklarımızdan her yıl 22 milyar TL sigaraya, 10 milyar TL ise sigaranın yol açtığı hastalıklara olmak üzere, toplam 32 milyar TL havaya duman olarak üflenmektedir. Bu kayıplar, ülkemizde can ve mal kaybı yönünden, her yıl, dört Gölcük/Marmara depreminin açabileceği zarara eş değerdir; bu da, 2010 bütçemizin yaklaşık 10’da biridir. Bu ülkenin bölünüp parçalanması için her yıl harcanan paranın çok fazlasını, bizden sigara ile geri almaktadırlar. En kutsal değerlerimiz olan yaşama hakkımızı ve vatanımızı sigara uğruna harcamakta olduğumuzun artık farkına varmamız gerekmektedir.

Bu ve burada sayamadığımız gerçekleri görerek sigaraya baktığımızda, her Türk evladının sigara savaşçılarına destek vermesi gerektiğini anlarız. Bu durumda ise, sigaraya ilişkin toplumsal sloganımızı değiştirmemiz gerekir:

“Sigara, yaşam hakkımıza ve geleceğimize kurulan bir tuzaktır. Can düşmanımızdır. Ya öldürür ya da süründürür.”

Doç.Dr. Mustafa AYDIN
Genel Başkan
Türkiye Sigarayla Savaş Derneği