Uluslararası Çalışmalarımız

29 Kasım-2 Aralık 2010

Batı Balkanlarda ve Türkiye’de Tütünle Savaş Etkinliği

29 Kasım-2 Aralık 2010 tarihinde Brüksel’de Akif Köksel tarafındanBatı Balkanlarda ve Türkiye’de Tütünle Savaş Etkinliği Avrupa Komisyonu, Genişleme Genel Müdürlüğü, Avrupa Ekonomisi ve Sosyal Komitesi, Avrupa Parlamentosu, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Kanser Birleşim Derneği, Vergilendirme Genel Müdürlüğü ve Gümrük Birliği temsilcileri ve aday ülkeler ve aday üyelerden çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüşmeler yapıldı.

3-8 Ağustos 2003

12. Sigara ya da Sağlık Dünya Konferansı Helsinki’de 3-8 Ağustos 2003 tarihinde yapıldı

3 yılda bir yapılan Sigara ya da Dünya Sağlık Konferanslarının 12.si, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de, yaklaşık 130 ülkeden 2100 sigara savaşçısının katılımıyla gerçekleşti. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği konferans katılımcıları arasındaydı.

17 Şubat 2003

Türkmenistan Gezisi

17 Şubat 2003 tarihinde Derneğin Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Türkmenistan Cumhurbaşkanı Rahmetli Büyük Saparmurat Türkmenbaşı’nın davetlisi olarak, Başkent Aşgabat’a gitti. Organizasyon, Türkmenistan’da büyük projelere imza atan, aynı zamanda Türkmenbaşı’nın yardımcısı Çalık Holding Başkanı Ahmet Çalık tarafından gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretin gayesi, ülkesinde sigaraya karşı büyük bir mücadele veren, şehrin cadde ve sokaklarında bile sigara içilmesini yasaklayan tutumundan dolayı Türkmenbaşı’ya, Derneğimiz adına “İnsanlığın Gerçek Dostları” ödülünü takdim etmekti.

2000

Chicago 11. Dünya Konferansı

2000 yılı dünyada sigaraya karşı bir dönüm yılı oldu.
2000 yılında derneğimiz, Chicago’da yapılan, 130 ülkeden 4.500 delegenin katıldığı 11. Dünya Tütün ya da Sağlık Konferansına Türkiye Sigarayla Savaş Derneği adına konferansa Ahmet Kavas ve Tokat Milletvekili Dr. Ahmet Feyzi İnceöz katıldılar.

Ayrıca derneğimiz, Cenevre’de yapılan Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS) görüşmelerine de katıldı.
Tütünle mücadelede ilk uluslararası anlaşması olan “Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi”, 21.03.2003 tarihinde Dünya Sağlık Örgütünün 56. Dünya Sağlık Assamblesinde kabul edilmiştir.

Bu sözleşmeyi 28 Nisan 2004 tarihinde ülkemiz adına Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ imzalamış ve yasa, aynı yıl TBMM’de kabul edilip Resmi gazetede de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.