Meclisteki Yasa Teklifi Çalışmalarımız

Fahri Tütün Kontrol Müfettişliği ile ilgili kanun teklifinin yasalaşması

Fahri Tütün Kontrol Müfettişliği ile ilgili kanun teklifinin 4207 sayılı yasada yer alması ve yasalaşması için, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa AYDIN ve Yönetim Kurulu üyeleri TBMM de ilgili komisyon Başkanları ve milletvekilleri ile görüşmeler gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK’e ‘Sigara Fahri Müfettişliği’ kanun teklifimizi sunuldu.


4207 sayılı Tütün Kontrol Yasasının Uygulanması için Dernek Genel Başkanımız Dr. Mustafa Aydın, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Trabzon Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl, TAPDK Başkanı Mehmet Küçük ile görüşmeler yapmıştır.

2008 YILINDA TBMM DE YASA İLE İLGİLİ YAPILAN BASIN TOPLANTISINDA SAĞLIK ESKİ BAKANI BÜLENT AKARCALI, GENEL BAŞKANIMIZ DR. MUSTAFA AYDIN, MİLLİ FUTBOLCU TANJU ÇOLAK, AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ VE TBMM SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI PROF. DR. CEVDET ERDÖL (SOLDAN SAĞA)

3 Ocak 2008 tarihinde kanun TBMM tarafından kabul edildi. 19 Ocak 2008 tarihinde ise Cumhurbaşkanımızca onaylanıp Resmi gazetede yayınlandı.

Bu kapsamda, 1996 yılında ülkemizde kabul edilen 4207 sayılı “Tütün Ürünleri ile Mücadele Yasası”nın iyileştirilmesi çalışmaları, Derneğimizin girişimleri ve hazırladığı taslak metinle ilk kez Temmuz 2004’de başladı. Trabzon Milletvekili, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl, derneğimizin bu girişimlerini memnuniyetle karşılamış, hazırlanan yasa taslağını yasa teklifi olarak 20 Nisan 2005 tarihinde 180 den fazla milletvekilinin imzası ile Meclis Başkanlığına arz edildi. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın üstün gayretleri, Başbakanımızın desteği ile 2006 yılında komisyonlarda görüşüldü, 2 Ocak 2008 tarihinde de TBMM Genel Kurulu’nda başlayıp üç gün üst üste yapılan görüşmeler sonucu kabul edilip, 19 Ocak 2008 günü Resmi Gazetede yayınlandı. 19 Mayıs 2008 günü tüm yurtta uygulanmaya başlandı. 19 Temmuz 2009 tarihinde ise yasanın tüm maddeleri yürürlüğe girdi. Bu yasa ile ülkemiz, dünyada, bu konuda en ileri yasalarından birine sahip olmuş oldu.

DR. NEVZAT DOĞAN (KOCAELİ MİLLETVEKİLİ), YÜKSEL KAVUŞTU (ÇORUM MİLLETVEKİLİ), SELÇUK ALAGÖZ ( DERNEĞİMİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ), PROF. DR. CEVDET ERDÖL (AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ VE TBMM SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI), PROF. DR. RECEP AKDAĞ (SAĞLIK BAKANI), DR. A. FEYZİ İNCEÖZ  (TOKAT MİLLETVEKİLİ)

“Türk gibi sigara içmek” deyimi tarihe karışıyor.

Osmanlıyı sembolize eden, başka ülkelere yönelik yayınlarda birçok çizim onu nargile ve sigara içerken göstermiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısında doğan bu imaj bir buçuk yüzyıldır bizim imajımızın bir parçası olmuştur. Yeni yasa ile bu imaj tarihe karışmaya başlıyor.

Derneğimiz, 2005 yılında Sağlık Bakanlığınca Ankara’da düzenlenen ve ilgili tüm sektörlerin katıldığı, iki gün süren, Ulusal Tütün Programı hazırlıklarına katıldı. 2004 tarihinde, Derneğimizce, ilk taslak metni hazırlanmış olan 4207 sayılı yasa ve 2008 – 2012 yıllarını içine alacak “Ulusal Tütün Kontrol Programı” üzerinde toplantılar düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı’nın çağrısı üzerine, 23–24 Aralık 2004 tarihinde Ankara’da Ulusal Tütün Kontrol Programı Sektörler arası Çalışma Toplantısı’na, derneğimizin Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın derneğimizi temsilen katıldı.

4207 nolu yasa teklifinin iyileştirilmesi yönünde 2004 yılı Temmuz ayında Ak Parti Trabzon Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl’e bu yasanın iyileştirilmesi ile ilgili geniş yasa teklifi derneğimiz tarafından verilmiştir ve başlatılan çalışmalarımız TBMM çatısı altında devam edildi.

2004–2008 yılları arasında, değişik zamanlarda, Derneğimiz Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin yapmış oldukları sayısız Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyaretleri sonucunda, 4207 sayılı Tütün Ürünleriyle Mücadele Yasasında çok önemli değişiklikler yapılması için önce yasa teklifi taslağı verildi ve bunun yasalaşması için Meclis komisyonlarından genel kurula kadar her aşaması ayrı ayrı takip edildi. Karşı çıkanlarla ve sigara lobileri ile dişe diş mücadele edildi. Dünyanın en ileri yasası kabul edilen bu kanun, başta Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz Trabzon Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün olağanüstü çabaları, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın çok değerli katkıları ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı tutumu ile yasalaşmış oldu.